05.4.18

Chili’s

Chili's Restaurant Sign Installation